Đăng nhập

Please log in with your user name and password. If you are having trouble logging in, please contact redcap@spmph.edu.vn.


Username:
Password:


Hướng dẫn sử dụng REDCap

Bạn mới bắt đầu sử dụng REDCap?
Khám phá những tổng quan về các khái niệm và tính năng cơ bản

Tiêu đề Mô tả Xem
Video
Tổng quan ngắn gọn Tóm tắt REDCap là gì và nó có thể làm gì.
4 phút
Tổng quan chi tiết Cung cấp tổng quan về các chức năng và tính năng cơ bản trong dự án REDCap. Đây là điểm khởi đầu để tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của REDCap, các dự án REDCap là gì, cách tạo chúng và cách sử dụng chúng.
14 phút
Tổng quan về nhập dữ liệu Tập trung khám phá quy trình nhập dữ liệu cơ bản. Thích hợp cho việc đào tạo nhân viên nhập dữ liệu.
19 phút

Xây dựng một dự án
Tìm hiểu cách xây dựng và chỉnh sửa các công cụ thu thập dữ liệu

Tiêu đề Mô tả Xem
Video
Giới thiệu về phát triển công cụ Giới thiệu về các phương pháp phát triển công cụ của trình Thiết kế trực tuyến và Từ điển dữ liệu.
6 phút
Thiết kế trực tuyến Công cụ trực tuyến này là phương pháp nhanh nhất và trực quan nhất để thực hiện chỉnh sửa bộ công cụ.
5 phút
Từ điển dữ liệu Từ điển dữ liệu là cấu trúc dự án của bạn trong tệp bảng tính có thể tải xuống. Bảng tính có thể được sửa đổi và tải lên REDCap để thực hiện sửa đổi công cụ. Để xem ví dụ, hãy tải xuống Tệp từ điển dữ liệu mẫu.
10 phút
Các loại trường tin trong dự án Minh họa một số loại trường phổ biến
4 phút

Các tính năng và mô-đun cơ bản

Loại dự án Mô tả Xem
Video
Tổng quan về ứng dụng Khám phá nhanh bốn tính năng tích hợp phổ biến để quản lý dự án hoặc dữ liệu: 1) Quyền người dùng, 2) Công cụ nhập dữ liệu, 3) Xuất dữ liệu, Báo cáo và Thống kê, và 4) Cảnh báo & Thông báo.
16 phút
Lịch Công cụ này giúp bạn tổ chức nghiên cứu bằng cách theo dõi các cột mốc và sự kiện sắp tới
7 phút
Mô-đun lập kế hoạch Đây là một tính năng tùy chọn trong các dự án theo dõi dọc. Công cụ này tạo lịch cho từng bản ghi cụ thể dựa trên một loạt sự kiện hoặc mốc thời gian. Được sử dụng với mô-đun lịch, công cụ này giúp hợp lý hóa rất nhiều việc nhập dữ liệu theo dõi dọc.
7 phút
Nhóm truy cập dữ liệu
cho các dự án nhiều địa điểm
Tính năng Nhóm truy cập dữ liệu phân bổ người dùng vào các nhóm. Người dùng trong một Nhóm truy cập dữ liệu chỉ có thể truy cập vào các bản ghi thuộc nhóm của họ. Mỗi nhóm được làm mù với tất cả dữ liệu/bản ghi khác. Người dùng không thuộc nhóm nào có thể truy cập tất cả dữ liệu của tất cả các nhóm. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho các dự án triển khai tại nhiều địa điểm vì mỗi điểm thu thập dữ liệu thường phải bị hạn chế xem bản ghi của các địa điểm khác.
7 phút

Các loại dự án REDCap
Có đặc tính của các dự án REDCap để lựa chọn khi bạn bắt đầu xây dựng dự án của riêng mình. Mỗi loại dự án đều có ưu điểm và nhược điểm, và có thể phù hợp với nhu cầu cụ thể tốt hơn của một loại dự án so với loại dự án khác. Vui lòng xem lại các loại khác nhau bên dưới và xem ví dụ trực tiếp về từng loại dự án đang hoạt động hoặc xem một video ngắn về nó.

Loại dự án Mô tả Xem
Video
Các loại dự án Video này mô tả hai quyết định chính phải được đưa ra khi xây dựng dự án REDCap và minh họa ngắn gọn cách các quyết định này ảnh hưởng đến việc chọn loại dự án được sử dụng.
3 phút
Dự án truyền thống
(mô hình truyền thống với biểu mẫu nhập dữ liệu)
Dự án truyền thống được sử dụng để thu thập dữ liệu cơ bản. Tất cả dữ liệu được nhập trực tiếp vào REDCap bởi người dùng đăng nhập. Nhiều công cụ thu thập dữ liệu thường được xác định. Loại dự án này phù hợp với hầu hết các nhu cầu thu thập dữ liệu. Nó có thể thu thập dữ liệu theo dõi dọc, bao gồm báo cáo sự kiện bất lợi hoặc bộ sưu tập khác không có lịch trình hoặc thời điểm kết thúc được xác định trước.
3 phút
Dự án khảo sát đơn lẻ Mô-đun Khảo sát cho phép hoàn thành bởi những người trả lời khảo sát không đăng nhập. Dữ liệu vẫn có thể được nhập bởi người dùng REDCap (những người đăng nhập). Video này khám phá tất cả các tính năng chính của mô-đun khảo sát, bao gồm phân phối khảo sát. Một dự án khảo sát duy nhất chỉ có một công cụ thu thập dữ liệu, được sử dụng làm khảo sát.
5 phút
Dự án theo dõi dọc
(biểu mẫu nhập liệu sử dụng nhiều lần, không kể điểm thời gian)
Mô-đun theo dõi dọc cho phép mọi công cụ thu thập dữ liệu được hoàn thành nhiều lần cho mỗi bản ghi. Dữ liệu tương tự có thể được ghi lại nhiều lần. Mô-đun sử dụng lưới sự kiện để xác định các mốc thời gian rõ ràng được sử dụng để thu thập dữ liệu. Mô-đun theo dõi dọc phù hợp nhất với các nghiên cứu rất có cấu trúc mà KHÔNG kéo dài vô tận. Các thử nghiệm lâm sàng thường xuyên sử dụng loại dự án này.
3 phút
Dự án theo dõi dọc
+ Lập kế hoạch
(biểu mẫu nhập liệu sử dụng nhiều lần, xác định điểm thời gian)
Loại dự án này sử dụng hai mô-đun. Mô-đun theo dõi dọc cho phép mọi công cụ thu thập dữ liệu được hoàn thành nhiều lần cho mỗi bản ghi. Mô-đun Lập lịch bổ sung thêm lịch biểu cụ thể vào lịch nghiên cứu, sử dụng lưới sự kiện theo dõi dọc. Lịch trình có thể được tạo ra và sửa đổi. Mô-đun theo dõi dọc phù hợp nhất với các nghiên cứu rất có cấu trúc mà KHÔNG kéo dài vô tận. Vì vậy, loại dự án này hữu ích cho các thử nghiệm lâm sàng lớn, đa địa điểm cần một cách nhanh chóng và dễ dàng để sắp xếp các chuyến thăm khám bệnh nhân.
3 phút
Hoạt động
(sử dụng cho trường hợp không phải nghiên cứu/thử nghiệm)
REDCap có thể được sử dụng cho hầu hết mọi loại thu thập dữ liệu. Việc sử dụng phổ biến nhất là nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm. Tuy nhiên, REDCap cũng phù hợp với dữ liệu hành chính và giáo dục, theo dõi tiến trình công việc, cải thiện chất lượng, ngân hàng sinh học, bản ghi, và nghiên cứu không liên quan con người. Ví dụ này khám phá một loại dự án truyền thống đang được sử dụng để nắm bắt và theo dõi thông tin sổ sách kế toán hoạt động.
2 phút

Các tính năng đặc biệt trong các dự án REDCap
Mọi dự án REDCap đều có khả năng sử dụng các tính năng đặc biệt, một số trong đó có thể được kích hoạt bởi người dùng thông thường và một số bởi quản trị viên REDCap. Dưới đây là danh sách các tính năng này.

Tính năng Mô tả Xem
Video
Xác định sự kiện trong các dự án theo dõi dọc Thiết lập sự kiện là một yêu cầu của mô-đun theo dõi dọc. Mô-đun đó cho phép mọi công cụ thu thập dữ liệu được hoàn thành nhiều lần cho mỗi bản ghi. Mô-đun sử dụng lưới sự kiện để xác định các mốc thời gian được sử dụng để thu thập dữ liệu. Video này minh họa cách xác định các mốc thời gian (còn được gọi là các sự kiện).
5 phút
Chỉ định công cụ cho các sự kiện trong các dự án theo dõi dọc Chỉ định công cụ là một bước tùy chọn của mô-đun theo dõi dọc. Mô-đun đó cho phép mọi công cụ thu thập dữ liệu được hoàn thành nhiều lần cho mỗi bản ghi. Mô-đun sử dụng lưới sự kiện để xác định các mốc thời gian được sử dụng để thu thập dữ liệu. Video này minh họa cách chỉ định công cụ nào được hoàn thành tại mỗi mốc thời gian.
3 phút
Công cụ và sự kiện lặp lại Tổng quan sâu về cách thiết lập và sử dụng chức năng Lặp lại các công cụ và chức năng Lặp lại sự kiện trong cả các dự án truyền thống và theo dõi dọc.
33 phút
Ứng dụng di động REDCap Mobile App Ứng dụng di động REDCap là một ứng dụng có thể được tải xuống máy tính bảng hoặc thiết bị di động để cho phép thu thập dữ liệu cục bộ trên thiết bị đó mà không cần kết nối internet (có thể là wifi hoặc tín hiệu di động). Nếu người dùng tải xuống ứng dụng, họ phải được cung cấp quyền ứng dụng di động một cách rõ ràng trong một dự án REDCap cụ thể để thiết lập dự án trên ứng dụng. Khi một dự án đã được thiết lập trên ứng dụng, dữ liệu có thể được thu thập theo kiểu ngoại tuyến và sau đó được đồng bộ hóa trở lại máy chủ REDCap.
2 phút
Khóa các bản ghi Tính năng khóa đóng băng dữ liệu. Người dùng vẫn có thể xem dữ liệu hiện có, nhưng họ không thể sửa đổi dữ liệu trừ khi họ có quyền cần thiết. Video này minh họa những điều cơ bản về cách các công cụ được khóa. Tham khảo tài nguyên trợ giúp tích hợp và các ứng dụng khóa để biết hướng dẫn chi tiết hơn về quản lý khóa.
2 phút
Quy trình giải quyết dữ liệu Công cụ nâng cao này cho phép hệ thống quản lý truy vấn dữ liệu mạnh mẽ.
5 phút
Tổng quan dự án An overview of how to use Project Dashboards, with some examples utilizing Smart Charts, Functions, and Tables.
23 phút
Smart Charts, Functions, and Tables An overview of how to use a new category of Smart Variables called Smart Charts, Smart Functions, and Smart Tables.
14 phút
Multi-Language Management How to utilize the Multi-Language Management feature that allows users to display data entry forms, surveys, alerts, and several more items in multiple languages.
9 phút